a
 
 
     
 
 
สนใจแฟรนด์ไชน์ ติดต่อ 081-9725450 ,087-3182757
 
 
 
   
   
 
 
 
   
   
   
 
 
  • ปัง จริง ใจ ไส้ เย้อะ เย้อะ ราคา 12 บาท
  • มีหลายไส้ ให้เลือกทาน อาทิ เช่น ไส้เผือก ไส้สังขยา ไส้ไส้กรอก ไส้ลูกเกด ไส้เนยสด เป็นต้น
  • สั่งทำไส้ตามต้องการ
 
 
  • สั่งทำไส้ตามต้องการ
  • ราคา ย่อมเยา
  • อร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย
  • ทำวันต่อวัน
  • ไม่มีสารกันปูด
 

th="170" height="160" frameborder="0"></ifram

e>